Milieu

Als familiebedrij f denken wij op de lange termij n. Bescherming van het milieu, duurzaamheid en ecologisch handelen liggen ons bij zonder na aan het hart. Onze principes brengen wij in hun geheel in de praktij k.

meer

Talenten

Wie bij een innovatieleider werkt, blij ft vrij wel altij d automatisch bij de tij d. Het ontwikkelingstempo is hoog en dat houdt het werk spannend. Om aan onze eigen hoge eisen te voldoen, zoeken en vinden wij bij MeisterWerke creatieve koppen.

meer

Standplaats

Ca. 40% van onze productie is bestemd voor de export en gaat vanuit Meiste de hele wereld over. Maar ook als internationaal opererend bedrij f blij ven wij trouw aan onze wortels in het Sauerland.

meer

Innovatie

De ongeveer 200 aangemelde patenten of „Gebrauchsmuster“ van eigen ontwikkelingen maken duidelijk dat wij iedere dag met succes op zoek zijn naar het nieuwste. Aanzienlijke investeringen in de technische uitrusting van MeisterWerke worden vanzelf terugbetaald: ze resulteren in een bij zonder technische en moderne productie.

meer

Oplossingen

Bij onze zoektocht naar de beste oplossing richten wij ons niet op onze concurrenten. Wij zoeken zelf naar nieuwe oplossingen qua design, techniek en functie. Als eerste fabrikant kozen wij consequent voor dragerplaten van hoogwaardig HDF – en dat zelfs bij echt houten vloeren.

meer

Systemen

Wij leveren oplossingen en wij denken in systemen. Daarom hebben wij voor onze klanten een omvangrij k assortiment toebehoren ontwikkeld. Wie een vloer van onze merken MEISTER of Schulte Räume koopt, kan tevens exact daarop afgestemde plinten aanschaffen.

meer

Vakhandel

Een premium product heeft een eersteklas advies nodig – en een eersteklas omgeving. Daarom hanteren wij een glasheldere verkoopstrategie zonder valkuilen, hetgeen een van de pijlers van onze bedrijfsfilosofie is. MeisterWerkeproducten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de vakhandel.

meer